Allemannsretten – rettigheter og ansvar

by:
Tags :

Norge har allemannsrett, som sikrer at alle kan bruke naturen. Men allemannsretten er ikke et frikort til å gjøre hva du vil. Den setter visse begrensinger som du må kjenne til.

Rettigheter

Allemannsretten gir deg rett til å ferdes i skog, utmark, på elver og innsjøer, i fjellet og i skjærgården. De fleste steder i landet kan du sanke bær, sopp og blomster, men med måte. Vær oppmerksom på at noen planter kan være totalfredet. Allemannsretten omfatter ikke retten til å fiske i ferskvann. Husk bålforbudet om sommeren, og vis varsomhet hele året.

Plikter

Du plikter å ta vare på naturen. Du har ikke lov til å skade eller forstyrre husdyr, vilt, reir eller fugleunger. Det er også forbudt å skade trær, samt å sanke stein, torv, ved og never fra levende trær. Vis hensyn til naturen og andre turgåere. Telt skal settes opp minimum 150 meter fra bebodde hus/hytter. Overhold reglene for båndtvang dersom du har med hund.

Begrensninger

Allemannsretten gjelder ikke for innmark. Husk at ikke all innmark er inngjerdet. Det er også forbudt å ferdes i enkelte naturreservater i fuglenes hekketid, og det er forbudt å ferdes i skogplantefelt der trærne er under knehøyde.