Større satsning på friluftsliv!

by:
Tags :
Category :Uncategorized

Nå har helseminister Bent Høie bestemt seg for at det skal satses mer på friluftsliv i Norge. Det skal settes av hele 36 millioner kroner til friluftstiltak for barn og ungdom mellom 6 til 19 år. 27 millioner kroner vil gå til løypetiltak i fjell og overnattingshytter. Tilskuddet økes fra spillemidlene til friluftsaktivitet for barn og ungdom med 50 prosent. Pengene fordeles mellom interkommunale friluftsrådene og friluftsorganisasjoner. Friluftsliv skal bidra til naturopplevelser, mestring og ikke minst til bedre folkehelse, understreker kulturminister Trine Skei Grande. Friluftsliv er noe som alle kan drive med, sier Skei Grande videre.

Årsaken til at det er valgt å rette fokuset på friluftslivet, er for å kunne tilrettelegge for friluftsliv og ikke minst bruk av naturen for dem som kanskje ikke liker mer tradisjonell idrett innendørs. Friluftsliv er viktig for å kunne ivareta helsen med fysiske aktiviteter. Friluftsliv er tross alt en del av den norske sjela med den flotte naturen, sier Skei Grande. Dessuten så “finnes det ikke dårlig vær, men dårlig klær” som vi nordmenn bruker å si. Hos kidsbrandstore.no finner du flotte barne- og ungdomsklær til lave priser som fungerer godt til turer eller andre anledninger.

Tenåringsjenter på tur

Selveste Norsk Friluftsliv fungerer som paraplyorganisasjon for omtrent 17 friluftsorganisasjoner med hele 950 000 medlemmer. De har uttrykt sin glede over økningen av midler til friluftstiltak. Dette vil være med på å gi en helt ny boost for friluftslivet, hvor det vil sørge for at man kan ta igjen prosjektene som var fra Friluftsåret i 2015, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

Det gir stor helsegevinst!

Helseminister Bent Høie som ønsker å få kuttet ned på kostnadene til helsedepartementet, og vi ser en fordel i en slik investering i friluftslivet, sier Heimdal. En slik investering viser også at Venstre gjør en forskjell når det kommer til natur og friluftsliv. Dette er et tilbud som skal kunne aktivisere barn og ungdom til å drive på med friluftsliv. Aktiviteter som dette vil skje utenom skoletiden hvor det inkluderer friluftskoler, åpne aktivitetsdager og organiserte tilbud, sier Heimdal.

Hytter i naturen

Når det kommer til regjeringens tilskudd for løypetiltak i fjellet vil det gå til merking og tilrettelegging av noen spennende løyper. Det blir en ekstra koselig opplevelse som følge av dette tilskuddet til overnattingshytter og sikringshytter tilknyttet rutenettet i fjell. Det inkluderer også overnattingshytter ved kysten og for lavlandet, sier Heimdal.

Det at regjeringen har valgt å satses stort på løypetiltak, er til stor fordel for å aktivisere barn og unge som ikke liker vanlig idrett innendørs. Dette er en stor fordel for å kunne ivareta anbefalt fysiske aktiviteter for barn og unge med god helsemessig effekt. Nye overnattingshytter i den nydelige norske naturen, gjør at barn og unge kan samles og ha sosial omgang blant andre mennesker. Dessuten er det et pluss at det sparer kostnader som i helseutgifter her til lands. Det skal ikke så mye til for å få ekstra helsegevinst.