Kombiner skytefelt og friluftsliv!

by:
Tags :
Category :Uncategorized

Friluftsliv er gøy, vil mange påstå, og det er mange som nå tar til orde for å kombinere skytefelt med sivilt bruk. Flere skytefelt ble i sin tid opprettet, i allerede benyttede friluftsområder, og det er slike skytefelt, enkelte lokalpolitikere vil skal forbli åpne. Sørlimarka skyte- og øvingsfelt, utenfor Harstad, er et godt eksempel på et slikt område. anvend ditt favoritt kostyme og gå på ski i skiløypene, fordi de er enda åpne for menigmann. Det lokalpolitikere i Harstad ønsker, er at Sørlimarka skal være åpen året rundt, og går i mot reguleringsplanen til kommunen, som sier skytemarka skal stenges i store deler av året.

Kombiner friluftsliv med skytefelt

Harstad arbeiderparti mener, at forsvaret må stille med tilfredsstillende vakthold, som kan unngå, at det oppstår fare for de som nyter friluftslivet i Sørlimarka. Dessuten, inngår det i reguleringsplanen, at bygninger skal oppføres, veier skal utbygges, og at skytefeltet stort sett blir utilgjengelig til friluftsliv-formål. Norge har lange tradisjoner, når det kommer til, korte og lange, turer i skogsområder og utmark. Det er kanskje ikke så underlig, at lokalpolitikere står opp for retten til å opprettholde friluftslivsinteressen i nærområdet. Friluftsliv-loven sier tross alt, at alle naturområder hvor det ferdes mennesker skal vernes og opprettholdes, for videre bruk. Denne loven blir oppdatert, fra tid til annen, og i siste oppdatering legger den ekstra stor vekt på allemannsretten. Ikke bare til gunst i vår generasjon, men også for kommende generasjoner. På den annen side, har det blitt laget en risikoanalyse av skytefeltet, og representanter for Forsvarsbygg, mener det er uforsvarlig å lede sivile inn i et skytefelt med markerte skiløyper. Det er mye som tyder på, at konflikten har bunn i mer enn bare skiløyper, men også politikk.

Utilgjengelige frilufts områder