Bruk Business Intelligence i jobben – få mer tid til friluftsliv!

by:
Tags :
Category :Uncategorized

I dagens samfunn er det ikke ofte mye tid til aktiviteter som friluftsliv og avkobling. Det er mye som skal unnagjøres på jobben og det er ikke mye tid til overs når arbeidsdagen er ferdig. Derfor er det viktig å arbeide så effektivt som mulig og utnytte tiden best mulig. Dette vil også lede til en økt omsetning og som du vet, tid er penger.

Datainnsamling

I dag handler det mye om å samle inn så mye informasjon som mulig. Problemet derimot, er at man ofte ikke har noen skikkelig bærekraftig måte hvordan å filtrere den informasjonen som er relevant fra hva som er mindre viktig. Ved å integrere business intelligence i bedriften, vil du få en klarere oversikt over bedriftens satsningsområder, analyser og visualisering av data. I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hva BI-verktøy kan tilføre deg og din bedrift. Dermed kan du få mer tid til friluftsliv og dyrke din favorittaktivitet.

Moderne BI Vs. tradisjonell BI

I dag samler vi inn og analyserer data og informasjon på en helt annen og mer effektiv måte enn man gjorde tidligere. De tradisjonelle BI-verktøyene man benyttet var ofte altfor komplisert og tidkrevende sammenlignet med dagens nyeste teknologi innen BI. Med dagens BI-verktøy kan hvem som helst i bedriften kunne betjene disse verktøyene effektivt og på en enkel måte. Dermed blir samtlige ansatte mer inkludert i både den strategiske planleggingen, analyser og vil dermed få mer arbeidslyst og føle at de alle er en del av det samme arbeidet. Uansett hvilken oppgave de har innad i bedriften.

BI-verktøy – Bokstavelig talt datadrevne beslutninger

De fleste av oss er av den oppfatning at de beste beslutningene gjøres basert på rene fakta og ikke magefølelsen. Det er nettopp dette som er fordelen med BI, at den tar beslutninger på hva som foreligger og integreres av ren faktainformasjon. Det er selvsagt ikke slik å forstå at man bare putter inn de nødvendige data og får det beste svaret på hvordan man bør fortsette prosedyren. men dette verktøyet vil uten tvil bidra sterkt til å skape realistiske løsninger som i det lange løp vil gagne bedriftens målsetninger og strategiske avgjørelser.

Uncategorized